جان مالام

جان مالام

جان مالام مورخ، باستان شناس انگلیسی و نویسنده کتاب های غیر داستانی کودکان (اطلاعاتی) است. وی در ولورهمپتون انگلستان متولد شد و در دانشگاه بیرمنگام تحصیل کرد و در آنجا مدرک تاریخ باستان شناسی و باستان شناسی را دریافت کرد. او در مکانهایی در انگلستان حفاری کرد و واحد باستان شناسی در Trust Museum Ironbridge Grave Trust ، Shropshire را رهبری کرد. پس از آن ، او قبل از تبدیل شدن به نویسنده تمام وقت به عنوان ویراستار در شرکت های انتشاراتی انگلستان کار کرد. کتابهای اطلاعاتی او برای کودکان طیف وسیعی از موضوعات را با تأکید ویژه بر تمدنهای باستانی پوشش می دهد. او در Cheshire ، شمال غربی انگلستان زندگی می کند.

کتاب های جان مالام