جیم پایپ

جیم پایپ

جیم پایپ متولد 28 دسامبر 1966 ، در دانشگاه آکسفورد در رشته تاریخ باستان و مدرن تحصیل کرده است. او ده سال در صنعت نشر فعالیت داشته و سرانجام به عنوان یک نویسنده تمام وقت مشغول شد. او کتابهای غیر داستانی بی شماری برای کودکان ، اکثزا در زمینه های تاریخی ، نوشته است. او با همسر و پسران دوقلوی خود در دوبلین ایرلند زندگی می کند.

کتاب های جیم پایپ