تامس هرکا

تامس هرکا

تامس هركا متولد 1952 ، یک فیلسوف کانادایی است که دارای کرسی در مطالعات فلسفی در دانشگاه تورنتو است و قبلاً نیز از 1978 تا 2002 در دانشگاه کلگری تدریس می کرد. هرکا آثاری در چندین موضوع منتشر کرده است ، از جمله مباحث خیر ، فضیلت ، و اخلاق. فلسفه اوکاملاً بر زندگی متمرکز است.

کتاب های تامس هرکا

بهترین های زندگی