ویل کیملیکا

ویل کیملیکا

ویلیام کیملیکا متولد 1962 یک فیلسوف سیاسی کانادایی است که بیشتر بخاطر کارهای خود در زمینه چند فرهنگی و اخلاق حیوانات شناخته شده است. وی در حال حاضر استاد فلسفه و رییس تحقیقات فلسفه سیاسی کانادا در دانشگاه کوئین در کینگستون ، و استاد مدعو برنامه مطالعات ملی گرایی در دانشگاه اروپای مرکزی در بوداپست مجارستان است. وی بیش از 20 سال است که زندگی وگان داشته و با نویسنده و فعال حقوق بشر کانادایی سو دونالدسون ازدواج کرده است.

کتاب های ویل کیملیکا

شهروندی چند فرهنگی