وحید سهرابی فر

وحید سهرابی فر

دکتر وحيد سهرابي‌فر دین پژوه و نویسنده ی معاصر می باشد.

کتاب های وحید سهرابی فر

زندگی زمینی و راز آسمانی