کلود عداس

کلود عداس

دکتر کلود عداس دانشمند مطالعات اسلامی است که در تصوف و آثار ابن عربی تخصص دارد. او همچنین نویسنده کتاب "جستجو برای گوگرد سرخ: زندگی ابن عربی" است.

کتاب های کلود عداس

در جستجوی کبریت احمر


ابن عربی ، سفر بی بازگشت