کریستین بوبن

کریستین بوبن

کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تاکنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته و در کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی کودکی، عشق، تنهایی دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می پردازد؛ با این حال نوشته های او سرشار از اندیشه اند. اندیشه ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدن آواهاست.

کتاب های کریستین بوبن

شب دل


آدمکشی به سپیدی برف


داستانی که هیچ کس دوست نداشت


همه گرفتارند


انسان شادکام


کمی تاریکی برای خوب دیدن


آن فروترین


شکوه زندگی


جشنی بر بلندی ها


زندگی گذران


ژه


ایزابل بروژ


فراتر از بودن


دیوانه وار


ابله محله


دلباختگی


صدای الاکلنگ


اسیر گهواره


دوره گرد


بانوی سپید


نامه های طلایی


ستایش هیچ


کتاب بیهوده


بخش گمشده


فرسودگی


تاریکی روشن


قدیس فرودستان


شش اثر


ویرانه های آسمان


مسیح در شقایق


نور دنیا


کودکی


عشق


تنهایی


گنجینه آثار کریستین بوبن


زن آینده


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد