کریستین بوبن

کریستین بوبن

کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تاکنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته و در کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی کودکی، عشق، تنهایی دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می پردازد؛ با این حال نوشته های او سرشار از اندیشه اند. اندیشه ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدن آواهاست.

کتاب های کریستین بوبن

داستانی که هیچ کس دوست نداشت


شکوه زندگی


همه گرفتارند


زندگی گذران


بخش گمشده


ایزابل بروژ


فرسودگی


تاریکی روشن


جشنی بر بلندی ها


قدیس فرودستان


انسان شادکام


ژه


کتاب بیهوده


شش اثر


اسیر گهواره


ابله محله


بانوی سپید


فراتر از بودن


مسیح در شقایق


نامه های طلایی


نور دنیا


ستایش هیچ


عشق


تنهایی