کریستین بوبن

کریستین بوبن

کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تاکنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته و در کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی کودکی، عشق، تنهایی دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می پردازد؛ با این حال نوشته های او سرشار از اندیشه اند. اندیشه ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدن آواهاست.

کتاب های کریستین بوبن

آن فروترین


شکوه زندگی


ایزابل بروژ


فراتر از بودن


ابله محله


دلباختگی


صدای الاکلنگ


زندگی گذران


ژه


اسیر گهواره


دیوانه وار


دوره گرد


بانوی سپید


نامه های طلایی


ستایش هیچ


جشنی بر بلندی ها


کتاب بیهوده


همه گرفتارند


بخش گمشده


فرسودگی


تاریکی روشن


قدیس فرودستان


انسان شادکام


شش اثر


مسیح در شقایق


نور دنیا


کودکی


عشق


تنهایی


زن آینده


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد