کریستین بوبن

کریستین بوبن

کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تاکنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته و در کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی کودکی، عشق، تنهایی دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می پردازد؛ با این حال نوشته های او سرشار از اندیشه اند. اندیشه ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدن آواهاست.

کتاب های کریستین بوبن

زندگی گذران


ژه


دلباختگی


فراتر از بودن


دیوانه وار


بانوی سپید


ستایش هیچ


جشنی بر بلندی ها


نامه های طلایی


اسیر گهواره


ایزابل بروژ


کتاب بیهوده


ابله محله


شکوه زندگی


همه گرفتارند


بخش گمشده


فرسودگی


تاریکی روشن


قدیس فرودستان


انسان شادکام


شش اثر


مسیح در شقایق


نور دنیا


کودکی


عشق


تنهایی


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد