حورا یاوری

حورا یاوری

حورا یاوری نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی است. وی مسؤول بخش ادبیات دانشنامه ایرانیکا، مستقر در دانشگاه کلمبیا و مشاور احسان یارشاطر در هیئت ویراستاری این دانشنامه است. آثار یاوری عمدتاً بر حول محور ادبیات و روانکاوی می‌گردد. حورا یاوری در اراک به‌دنیا آمد. او لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس روانشناسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد. به دنبال فراگیری دانش در ایالات متحده، او مدرک M.ED از کالج آموزشی بانک استریت را همزمان با مطالعات ادبی و ادبیات نقدگرایانه (به‌ویژه در زمینهٔ کاربردی ادبیات داستانی مدرن فارسی) دریافت کرد. او مقالات و کتاب‌هایی عمدتاً در زمینهٔ ادبیات و روانشناسی نگاشت. او مقالهٔ «داستان مدرن: پیشینه و تحول» را در دانشنامهٔ ایرانیکا نگاشته‌است.

کتاب های حورا یاوری