کریم زمانی

کریم زمانی

کریم زمانی (متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ در تهران) مولوی‌شناس ایرانی و مترجم و مفسر قرآن است. او دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی را در دانشگاه تهران گذرانده‌است. برجسته‌ترین اثر او که بیش از سی بار تجدید چاپ شده‌است، «شرح جامع مثنوی معنوی» در هفت جلد است. 

کتاب های کریم زمانی

شرح دیوان شمس تبریزی


سرالاسرار


بر لب دریای مثنوی معنوی


میناگر عشق


شرح کامل فیه ما فیه


ترجمه روشنگر قرآن کریم


شرح مثنوی معنوی (دفتر دوم)