محمد دهقانی

محمد دهقانی

محمد دهقانی نویسنده، مترجم، منتقد ادبی، روزنامه نگار ایرانی است. او عضو سابق هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است.در سال ۱۳۴۴ در اراک به دنیا آمد و تحصیلاتش را تا پایان دبیرستان در همین شهر ادامه داد. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز (۱۳۶۷) و کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۷۳) است. دهقانی دورهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷ به اتمام رساند و پایان نامه ی دکتری خود را با موضوع تاریخ نقد ادبی در ایران و به راهنمایی عبدالحسین زرین کوب نوشت. سپس برای تدریس به سمنان رفت و دو سال بعد برای تدریس به دانشگاه تهران دعوت شد. او در سال تحصیلی ۱۳۸۴–۱۳۸۵ استاد مدعو در دانشگاه پکن بود. او همچنین از نویسندگان نشریهٔ نگاه نو است.

کتاب های محمد دهقانی

ابن سینا


ابوریحان بیرونی


چین و ژاپن


ناصر خسرو


تاریخ نگاری فارسی


علم و دین


فرخی سیستانی


منوچهری


شاهنامه فردوسی


گدا


دقیقی


شاهنامه ابومنصوری


رودکی؛ پدر شعر فارسی


حدیث خداوندی و بندگی


ترجمه تفسیر طبری


تاریخ بلعمی


از شهر خدا تا شهر انسان


بودا