مجید همتی متین

مجید همتی متین

مجید همتی متین دانش‌آموختۀ مترجمی زبان انگلیسی است و نوشتن را از سال ۸۳ آغاز کرده است. دو کتاب او “جایی برای زنده‌ها نیست” و “خوابی که ماهی‌ها می‌بینند” به علت نگرفتن مجوز، منتشر نشده باقی مانده است و کتاب “سرباز کوکی‌ها” نخستین کتاب منتشرشده از این نویسنده است. او همچنین مجموعه‌داستان “گوش ماهی” را در دست انتشار دارد.

کتاب های مجید همتی متین

سرباز کوکی ها