علیرضا سیف الدینی

علیرضا سیف الدینی

علیرضا سیف الدینی نویسنده، منتقد ادبی و مترجم معاصر ایرانی متولد ۱۳۴۶ در تبریز است. در بیست و یک سالگی دو کتاب در تبریز منتشر کرد: اولی «سند باد: بازنویسی حکایات اصلی هزار و یک شب»، و دومی «مرد کوهستان» که ترجمهٔ رمانی از یاشارکمال بود. در همان سال ها کتاب «اسطوره آفرینش» از نگاه ترکان را به فارسی ترجمه کرد. این کتاب هرگز منتشر نشد. او درسنین بیست و چهار-پنج سالگی یک صفحهٔ ادبی با عنوان «قلم» در روزنامهٔ فروغ آزادی تبریز منتشر می کرد که در آن قصه های قصه نویسان تبریزی را معرفی و نقد می کرد. بعدها فعالیت ادبی اش را با چاپ مقاله ها و شعرها در نشریهٔ «آدینه» تبریز ادامه داد. در اوایل دههٔ هفتاد نقدها، قصه ها، شعرها، ترجمه هایش در تهران، در مجله های ادبی ای مانند: تکاپو، آدینه، بایا، دوران، توسعه و…منتشر شد. در بیست و پنج سالگی کتاب «قصه مکان: مطالعه ای در شناخت قصه نویسی ایران» و «بختک نگار قوم» را برای چاپ آماده کرد که بعد از پنج سال چاپ و منتشر شدند. در سال ۱۳۸۲ برای بهترین نقد ادبی موفق به دریافت جایزه ادبی صادق هدایت شد. در سال ۲۰۰۵ به دعوت انجمن مستقل بین المللی شاعران و نویسندگان به انگلیس رفت. در سال ۲۰۰۶ با دعوت انجمن مستقل ادبی «همسایه در را باز کن» در دانشگاه های استانبول و آنکارا به شعرخوانی و سخنرانی پرداخت. سیف الدینی، داور ثابت جایزه ادبی مهرگان است.

کتاب های علیرضا سیف الدینی

کتاب خم


افکار عجیب من


زخمی


جودت بیک و پسرانش


حالات آزاد عشق


شیرویه نامدار


پلنگ خانم تنهاست


خروج