دیوید ا کوک

دیوید ا کوک

دیوید ا. کوک (متولد: 1945) استاد گروه مطالعات رسانه در دانشگاه کارولینای شمالی، گرینسبورو است. او نویسنده Illusions Lost: سینمای آمریکا در سایه واترگیت و ویتنام ، 1970-1979 (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا ، 2002) می باشد.

کتاب های دیوید ا کوک

تاریخ جامع سینمای جهان