ماری برفیشر

ماری برفیشر

ماری ای. برفیشر مشاور ارشد آموزش در مرکز تجزیه و تحلیل تجارت جهانی (GTAP) در دانشگاه پوردو است. وی در آنجا یک برنامه درسی آنلاین را در مورد مدل سازی تعادل عمومی قابل محاسبه تهیه و تدریس می کند.

کتاب های ماری برفیشر