احمد ابودهمان

احمد ابودهمان

احمد ابودهمان در عربستان در سال 1949 متولد و بزرگ شده و از زمان جوانی به عنوان "شاعر" روستای خود شناخته می شد. وی از سال 1982 در پاریس زندگی کرده و شاعر ، رمان نویس و خبرنگار روزنامه سعودی الریاض است.

کتاب های احمد ابودهمان

کمربند