جان مک گاهرن

جان مک گاهرن

جان مک گاهرن (12 نوامبر 1934 - 30 مارس 2006) به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان ایرلندی نیمه دوم قرن بیستم شناخته می شود.
The Observer که به خاطر جزئیات تفصیلی از زندگی ایرلندی ها در آثاری همچون پادگان ها ، تاریک ها و در میان زنان یافت شده است ، وی را به عنوان "بزرگترین رمان نویس زنده ایرلندی" پیش از مرگ در سال 2006 ، مورد استقبال قرار داد و در پرستگاه خود نگهبان او را به عنوان "جنجالی" مهمترین رمان نویس ایرلندی از زمان ساموئل بکت توصیف کرد.

کتاب های جان مک گاهرن

الیزابت


وداع


در میان زنان