آر. داگلاس گایوت

آر. داگلاس گایوت

آر.داگلاس گایوت استاد فلسفه در گروه فلسفه Talbot در دانشگاه بیولا در کالیفرنیا است. علائق وی شامل مسافرت ، زبانهای خارجی ، قایقرانی و موتورسواری است.

کتاب های آر. داگلاس گایوت