درموت موران

درموت موران

درموت موران متولد سال 1953 یک فیلسوف ایرلندی است که در زمینه پدیدارشناسی و فلسفه قرون وسطایی تخصص دارد و همچنین در گفت و گو بین فلسفه تحلیلی و قاره ای فعال است. وی در حال حاضر دارنده کرسی در فلسفه کاتولیک در کالج بوستون است. وی همچنیی عضو آکادمی رویال ایرلند و سردبیر مؤسسه ژورنال بین المللی مطالعات فلسفی است.

کتاب های درموت موران

آشنایی با گادامر