قدیس توماس آکوئینی

قدیس توماس آکوئینی

قدیس توماس آکویناس ۱۲۲۵–۱۲۷۴ ، معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف ایتالیایی و متاله مسیحی بود. او اعتقادات مسیحی را با فلسفهٔ ارسطو تلفیق کرد. فلسفه او از ۱۸۷۹ تا اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک بود. 

کتاب های قدیس توماس آکوئینی

در باب هستی و ذات