شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید (۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است.

کتاب های شهاب الدین یحیی سهروردی

صفیر سیمرغ‏


عقل‏ سرخ‏


شرح رساله فی حقیقه العشق


آواز پر جبرئیل


الحکمة الاشراقیه جلد 6


الحکمة الاشراقیه جلد 5


هیاکل النور


رساله الطیر


الحکمة الاشراقیه جلد 11


فی‏ حقیقه‏ العشق


عوارف المعارف


روزی‏ با جماعت‏ صوفیان‏


فی‏ حاله‏ الطفولیه


لغت‏ موران