شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید (۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است.

کتاب های شهاب الدین یحیی سهروردی

متن و ترجمه حکمة الاشراق


کتاب حکمة الاشراق


قصه های شیخ اشراق


الحکمة الاشراقیه جلد 5


صفیر سیمرغ‏


عقل‏ سرخ‏


شرح رساله فی حقیقه العشق


آواز پر جبرئیل


الحکمة الاشراقیه جلد 6


هیاکل النور


رساله الطیر


الحکمة الاشراقیه جلد 3


فی‏ حقیقه‏ العشق


روزی‏ با جماعت‏ صوفیان‏


التلویحات اللوحیة و العرشیة


لغت‏ موران


فی‏ حاله‏ الطفولیه