شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید (۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است.

کتاب های شهاب الدین یحیی سهروردی

قصه های شیخ اشراق


شرح رساله فی حقیقه العشق


عقل‏ سرخ‏


هیاکل النور


رساله الطیر


آواز پر جبرئیل


فی‏ حقیقه‏ العشق


عوارف المعارف


حکمت اشراق سهروردی


روزی‏ با جماعت‏ صوفیان‏


لغت‏ موران


فی‏ حاله‏ الطفولیه


صفیر سیمرغ‏