روت گالووی

روت گالووی

روت گالووی (متولد سال 1973) همیشه می دانسته که می خواست یک هنرمند باشد. او کارتهای تبریک طراحی کرده و تصاویر کتابهای متنی را رسم می کرد. روت همچنین کتاب Fidgety Fish را با داستان های ببر نوشت و تصویر سازی کرد. او به همراه خانواده در اوکسون انگلیس زندگی می کند.

کتاب های روت گالووی

خرچنگ دست و پا چلفتی


ماهی بی قرار


کوسه ی خندان


هشت پای گیگیلی