کارول روت

کارول روت

کارول روت نویسنده ده کتاب کودک است. کتاب های او برنده یک جایزه کتاب انتخاب کودکان، یک جایزه کتاب عکس بلوک میسوری، و یک جایزه راهنمای والدین برای رسانه های کودکان برای موفقیت برجسته در کتاب های کودکان است. کارول معلم مهد کودک سابق، از نوشتن و تدریس زبان انگلیسی به عنوان داوطلب سواد آموزی لذت می برد. او در حال حاضر در نیویورک زندگی می کند.

کتاب های کارول روت