رابین رابرتسون

رابین رابرتسون

رابین رابرتسون عمری را در پل های دنیای روانشناسی، علوم، تجارت و هنر گذرانده است. او یک روانشناس بالینی، استاد دانشگاه، نویسنده و مدرس بوده است که تاکنون پانزده کتاب و بیش از دویست مقاله را هم در روانشناسی و هم در زمینه جادوی سرگرمی خود منتشر کرده است. وی قبل از روانشناسی، در ابتدا معاون توسعه نرم افزار برای یک شرکت بزرگ بیمه بود. سپس بیش از سی سال، او همچنین یک طراح نرم افزار رایانه و مشاور برنامه بازنشستگی چند کارفرما بود. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جداگانه در ریاضیات و ادبیات انگلیسی و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره و دکترا در روانشناسی بالینی است.

کتاب های رابین رابرتسون

کهن الگوهای یونگی


یونگ شناسی کاربردی