دنیس تریو

دنیس تریو

دنیس تریو زاده 24 اوت 1959 نویسنده کانادایی است. اولین رمان او در سال 2001 منتشر شد. در آن سال جایزه آن-هبرت و جایزه کبک فرانسه / ژان-هملین را برد و در نسخه 2007 موفق به کسب عنوان برتر شد.

کتاب های دنیس تریو