ویلیام داتی

ویلیام داتی

ویلیام جی داتی (2013- 1939) محقق و آموزگار علوم دینی آمریکایی بود. او نویسنده و ویراستاری است که به خاطر نوشته‌های خود درباره اسطوره و اساطیر شناخته شده است. داتی استاد برجسته علوم انسانی و مطالعات دینی در دانشگاه آلاباما بود. وی همچنین در سالهای 1997 و 1998 به عنوان پژوهشگر برجسته گودوین-فیلپوت در تاریخ در دانشگاه آبرن خدمت کرد. داتی چهارده کتاب و بیش از هفتاد مقاله، از جمله مطالعاتی درباره انسان شناسی، روانشناسی، کلاسیک، نقد هنری و نقد ادبی منتشر کرد.

کتاب های ویلیام داتی

اساطیر جهان