کریس لوئر

کریس لوئر

کریس لوئر (Chris Lauer) یک سردبیر ارشد در خلاصه کتاب های اجرایی Soundview است. او در خارج از فیلادلفیا زندگی می کند.

کتاب های کریس لوئر

نظریه پردازان مدیریت نوین