لارنس گربل

لارنس گربل

لارنس گروبل متولد 10 فوریه 1947 ، نویسنده ی آمریکایی است. او تاکنون 20 کتاب در رابطه با نویسندگان ، صنعت سرگرمی و ستاره های آن نگاشته است.

کتاب های لارنس گربل

برش های کوتاه