پی یر کلوسوفسکی

پی یر کلوسوفسکی

پی یر کلوسوفسکی (9 اوت 1905 ، پاریس - 12 اوت 2001 ، پاریس) نویسنده، مترجم و هنرمند فرانسوی بود. وی فرزند ارشد هنرمندان اریش کلوسوفسکی و بالادین کلوسوفسکی بود و برادر کوچکتر وی نقاش بالتوس بود. پی یر کلوسوفسکی در پاریس متولد شد، برادر بزرگتر این هنرمند  بالالتازار کلوسوفسکی بود که به بوالتوس معروف بود. والدین آنها مورخ هنر، اریش کلوسوفسکی و نقاش بالادین کلوسوفسکی بودند. پدر تحصیل کرده آلمانی او از خانواده ای آمده بود که ظاهراً متعلق به اشراف خرد سابق لهستان (drobna sllachta) و تحمل لباس سلاح رولا بود. مادر او، بالادین کلوسوفسکی، به عنوان الیزابت دوروته اسپیرو در Breslau ، پروس (در حال حاضر وروشلاو ، لهستان) به دنیا آمد. وی مسئولیت انتشار جدید "120 روز سودو و سایر نوشتارهای" مارکسی دو ساد در سال 1964 را بر عهده داشت.
هنگامی که 18 سال داشت، پیر منشی آندره گید بود و برای او کار تدوین Les Les faux-monnayeurs را انجام می داد.

کتاب های پی یر کلوسوفسکی

مارکی شرور