کتاب مارکی شرور

Das Denken des Marquis de Sade
کد کتاب : 28964
مترجم :
شابک : 978-9646332928
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 83
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1967
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مارکی شرور اثر پی یر کلوسوفسکی

کتاب حاضر مشتمل بر دو مقاله دربارة «مارکی دوساد» (17401814م) نویسندة فرانسوی و اندیشة او در ادبیات است. مقالة نخست، از کتاب «ساد همسایة من» انتخاب شده است. در این مقاله «لکوسوفسکی» (نویسندة کتاب حاضر) با برقراری تقابلی میان «فیلسوف شرور» و «فیلسوف شریف» و نیز با در نظرگیری وضعیت های مکتب و فردیت در زندگی با اندیشة سادی، در تلاش است تا «ناهنجاری های سرپیچی کنندة تجربة سادی» را از درون زبان قاعده مند و نظام های انضباطی بدن و اندیشه بیرون بکشد. تجربة سادی از نظر کلوسوفسکی بر علیه هر نوع علیت و عقلانیت مدرن می شورد و خواستار جوشش و آشوب جهان با تکیه برخواست غرایز است. مقالة بعدی بر ضدیت میان انسان پرهیزکار و انسان بر آمده از تجربة سادی تأکید دارد. این مقاله بیشتر شبیه مطالعه ای دربارة موضوع طرح شده با تکیه براخلاق و اخلاقیات و وضعیت خدا در میانة اخلاق و اخلاقیات است. در کل با تأمل در دو مقالة کتاب دریافت می شود که ساد نوع خاصی از تجربه گرایی را برای زیست در جهان به مخاطبانشان پیشنهاد می کند.

کتاب مارکی شرور

پی یر کلوسوفسکی
پی یر کلوسوفسکی (9 اوت 1905 ، پاریس - 12 اوت 2001 ، پاریس) نویسنده، مترجم و هنرمند فرانسوی بود. وی فرزند ارشد هنرمندان اریش کلوسوفسکی و بالادین کلوسوفسکی بود و برادر کوچکتر وی نقاش بالتوس بود.پی یر کلوسوفسکی در پاریس متولد شد، برادر بزرگتر این هنرمند بالالتازار کلوسوفسکی بود که به بوالتوس معروف بود. والدین آنها مورخ هنر، اریش کلوسوفسکی و نقاش بالادین کلوسوفسکی بودند. پدر تحصیل کرده آلمانی او از خانواده ای آمده بود که ظاهراً متعلق به اشراف خرد سابق لهستان (drobna sllachta) و تحمل لباس سلاح رول...