کتاب مرگ تراژدی

The Death of Tragedy
تئاتر : نظریه و اجرا
کد کتاب : 33370
مترجم :
شابک : 978-6226401227
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 360
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1961
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 4 مرداد

معرفی کتاب مرگ تراژدی اثر جورج اشتاینر

تراژدی ژانری است که از دیرباز وجود داشته است. این ژانر از نمایش های یونان باستان آغاز شده و طی قرن ها ئ سال ها ادامه یافته است اما در قرن بیستم رو به زوال می رود. بین افراد در مورد اینکه تراژدی از بین رفته است یا هنوز وجود دارد اختلاف نظر وجود دارد. این کتاب هب خواننده کمک می کند تا دیدگاهی روشن تر در مورد این ژانر داشته باشد و بتواند بهتر در مورد این مسئله قضاوت کند. در کتاب مرگ تراژدی جورج اشتاینر، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه پرینستون آمریکا، ریشه ها و جوهره ی این ژانر مهم را بررسی می کند و سعی می کند به دلایل از بین رفتن آن در قرن بیستم بپردازد. این کتاب نگاهی تفکربرانگیز به بر تاریخچه ی تکامل تراژدی می اندازد و معمای روشن و خاموش این ژانر را حل می کند. او بر دوران معاصر نیز تمرکز می کند و حتی تلاش های محکوم به شکست بعضی از شاعران از جمله درایدن را بررسی می کند.
نیویورک تایمز در مورد کتاب مرگ تراژدی نوشته است:
"این کتاب از اهمیت برخوردار است اگر واقعا تراژدی مرده باشد ، زیرا اگر این واقعیت وجود داشته باشد که تراژدی مرده است ، آنگاه ما با ضرر فرهنگی مهمی روبرو خواهیم شد ... این کتاب مجبور است بحث و جدال را آغاز کند ... علاقه و بینشی که وی برای نوشتن در مورد تراژدی دارد به اثبات رساند که بصیرت هنوز زنده است و کلمات هنوز هم می توانند روشن و آشکار شوند. "

کتاب مرگ تراژدی

نکوداشت های کتاب مرگ تراژدی
A rich and illuminating study, full of intelligence and sensibility.
یک مطالعه غنی و روشن ، سرشار از هوش و حساسیت.
Times Literary Supplement Times Literary Supplement

Immensely useful and [a book] to be reckoned with by everyone working in this field.
بسیار مفید و کتابی قابل توجه برای همه کسانی که در این زمینه کار می کنند.
Guardian Guardian

A remarkable achievement.
دستاوردی چشمگیر.
Observer Observer

قسمت هایی از کتاب مرگ تراژدی (لذت متن)