نقد هنری

نقد هنری

نقد هنری نقدی است که به بحث و ارزیابی در آثار هنر بصری می پردازد.
منتقدان هنر معمولا آثار هنری را از جنبه های زیبایی شناسی یا تئوری زیبایی مورد نقد و بررسی قرار می دهند. یکی از اهداف نقد هنری دستیابی به مبنای عقلانی برای درک هنر است.
انواع جنبش های هنری منجر به تقسیم نقد هنری به رویکردهای مختلفی گردیده، که هر کدام با استفاده از معیارهای مختلف خودشان به قضاوت بر روی آثار هنری می پردازند. رایج ترین این تقسیم بندی ها در حوزهٔ نقد، تقسیم آن به نقد و ارزیابی تاریخی (شکلی از تاریخ هنر) و نقد معاصر از کار توسط هنرمندان زنده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نقد هنری

ایدئولوژی زیبایی شناسی


برنده ی جایزه ی یادبود ایزاک دویچر سال 1989

زندگی های دوگانه،فرصت های دوباره


نقد و تفسیر کریشتف کیشلوفسکی1996-1941م

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر