دهه 1960 میلادی

دهه 1960 میلادی

احساس بیگانگی و فشار زندگی در سال های گذشته، در آثار ادبی دهه ی 1960 میلادی فرصت بیان شدن پیدا کردند و مسائلی چون حقوق شهروندی، فمینیسم، جنبش های ضد جنگ و فعالیت های گسترده تر اقلیت ها در آثار ادبی این دهه به وفور به چشم می خورند. رمان های برجسته و تأثیرگذاری چون «کشتن مرغ مقلد»، «تبصره ی 22» و «پرتغال کوکی» در این دهه به دنیای ادبیات معرفی شدند.

کتاب های دهه 1960 میلادی

کتاب بابامومین در دریا


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب درد مختصر و آسایشگاه


هارولد پینتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2005

کتاب بازگشت به خانه


هارولد پینتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2005

کتاب سرایدار و زبان کوهستانی


هارولد پینتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2005

کتاب زیبایی شناسی


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب آتش کم فروغ


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب حباب شیشه


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب در کمال خونسردی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پرتقال کوکی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تبصره 22


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب اسیر خشکی


دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب شوخی


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بابامومین در دریا
سرشار از حس کنجکاوی کودکانه و هوشی بی سر و صدا.
School Library Journal
معرفی کتاب سرایدار و زبان کوهستانی
نمایشنامه ای قدرتمند با نقطه ی اوجی حزن انگیز.
New York Times
معرفی کتاب درد مختصر و آسایشگاه
آسایشگاه، اثری طوفانی، گستاخانه و بسیار طنزآمیز است.
Newsweek
معرفی کتاب بازگشت به خانه
یک نمایشنامه ی انگلیسی شگفت انگیز.
Stage Milk
معرفی کتاب خانه ای برای آقای بیسواس
نثری حماسی و شگفت انگیز.
Newsweek
معرفی کتاب زیبایی شناسی
مخاطب این کتاب، با ایده ها و نظرات زیادی درباره ی هنر و هنرمندان، خلاقیت، آزادی و زیبایی مواجه خواهد شد.
Stanford Encyclopedia of Philosophy
معرفی کتاب آتش کم فروغ
این اثر به عنوان موفقیتی ادبی، از تمامی کارهایی که ناباکوف انجام داده، پیشی می گیرد.
Atlantic Monthly
معرفی کتاب دفتر یادداشت طلایی
با مهارتی درخشان که دوریس لسینگ را در صف اول رمان نویسان انگلیسی قرار می دهد.
Saturday Review
معرفی کتاب پرتقال کوکی
هجویه ای گزنده درباره ی انحرافات ذهن فرد و اجتماع.
New York Times
معرفی کتاب ژنرال ارتش مرده
نثر کاداره، درخشش رئالیم جادویی گابریل گارسیا مارکز را دارد.
Los Angeles Times Book Review