کتاب داعیه های هنر

the demands of art
از جوتو تا پیکاسو
کد کتاب : 134888
مترجم :
شابک : 978-6226414739
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 368
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1968
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 6 مرداد

معرفی کتاب داعیه های هنر اثر ماکس رافائل

داعیه های هنر مجموعه ای از درس گفتارهای ماکس را فائل، نظریه پرداز، مورخ وفیلسوف هنر است که در دانشگاه مردم برلین و در داروس ایراد شده و سپس سال ها بعد همراه با تحلیلی نوآورانه از تابلوی گرنیکای پابلو پیکاسو انتشار یافته است. هدف رافائل در این پنج گفتار در از دامن، فشرده و دشوار و تکمله ی مهم اش این بود که نظریه ای تجربی درباره ی هنر تدوین کند غرض او در وهله ی نخست نظریه و روشی بود که در آغاز و مهم تر از هر چیز به داده های تجربی خود اثر هنری بپردازد و بدین گونه عوامل بیرونی مانند نظریه های اجتماعی و تاریخی نظریه ی شناخت ارزش زیبا شناختی نقش غریزه، تخیل و مانند آن را یکسر کنار بگذارد. از این رو گرچه خود را مارکسیستی ثابت قدم میشمرد، با تاریخیت مشربی و جامعه شناسی گرایی زیباشناسی مرسوم مارکسیستی به مخالفت برخاست. اما درست به همین سان با آن چه خود آن را پیشین انگاری در زیباشناسی و تاریخ هم می شمرد سخت مخالفت ورزید به عبارت دیگر، با هر نوع فرمالیسمی که ساختار انتزاعی از پیش اندیشیده ای را بر اثر هنری تحمیل می کرد. داعیه های هنر با مقدمه ای جامع از هربرت رید نظریه پرداز و منتقد برجسته ی بریتانیایی همراه است که کار رافائل را گامی بس مهم و بنیادی در نظریه روش و فلسفه ی هنر خوانده است.

کتاب داعیه های هنر