بابک بیات

بابک بیات

بابک بیات متولد سال 1358، نویسنده جوان، کم کار و نکته‌سنجی است که کمتر در فضا‌های جمعی حضور دارد و مثل آدم‌های داستان‌هایش بی‌صدا جایی مشغول جست‌وجوی لایه‌های پنهان زندگی و محک‌زدن مدام همه‌چیز است. 

کتاب های بابک بیات

زیر خال سیاه


نبودن