دان شا

دان شا

دان شا (Don Shaw) فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس انگلیسی است. اعتبار وی شامل Survivors ، Doomwatch ، Orde Wingate و Bomber Harris است. شا اظهار داشت كه: قبل از شروع كار نوشتن برای Survivors ، "من بسیار نویسنده تند و تیز و سریع بودم. من امروز و چهارچوب چیزهایی از این دست مورد جستجو قرار دادم.

کتاب های دان شا

به من می گند مک کنا