محمد ایوب

محمد ایوب

محمد ایوب متولد 1942 ، استاد برجسته روابط بین الملل در کالج جیمز مدیسون ، دانشگاه ایالتی میشیگان و گروه علوم سیاسی است. او همچنین هماهنگ کننده برنامه مطالعات مسلمانان در دانشگاه ایالتی میشیگان است. در نظریه روابط بین الملل ، وی به تئوری رئالیسم زیر شبکه‌ای شهرت دارد.

کتاب های محمد ایوب