کمیل مک کیو

کمیل مک کیو

دکتر کمیل مک کیو مدرس علوم کامپیوتر ، ریاضی ، مهندسی و فیزیک است. او در سازمان هایی از جمله ناسا ، PBS ، مدارس مستقل و ... کار می کند.

کتاب های کمیل مک کیو

آشنایی با علم مهندسی