مهدی قلی نژاد ملکشاه

مهدی قلی نژاد ملکشاه

مهدی قلی‌نژاد ملکشاه متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته‌ی ادبیات نمایشی در دانشکده‌ی هنرهای زیبا تهران است. در طی این سال‌ها همکاری پراکنده‌ای با مطبوعات داشت. اولین داستانش هنگامی که دوم راهنمایی بود؛ در مجله‌ی سروش به چاپ رسیده است و دومین داستان بیست سال بعد در نشریه‌ی تخصصی فرش «طره». 

کتاب های مهدی قلی نژاد ملکشاه

توت فرنگی های اهلی