گوردون مک کوم

گوردون مک کوم

گوردون مک کوم متولد 12 مه 1957 و درگذشته ی 10 سپتامبر 2018 ، بیش از 65 کتاب و چندین هزار مقاله در مجله و روزنامه نگاشته است. او یک برنامه نویس تجاری بود که به مدت 13 سال ، یک ستون روزنامه هفتگی را درباره ی کامپیوتر ها می نوشت که به چند میلیون خواننده رسید. تخصص وی آموزش ذهن جوانان به فناوری جدید بود. او کتابهای پرفروشی به چاپ رسانده است.

کتاب های گوردون مک کوم

ساخت ربات