جرالد لارو

جرالد لارو

جرالد الكساندر لارو (20 ژوئن 1916 - هفدهم سپتامبر 2014) یك دانشمند آمریكایی مذهب و استاد برجسته جرم شناسی، وزیر مقر پیشین بود كه به آگونیستی، باستان شناس، مبلغ داستانهای كتاب مقدس و حسابهای معجزات و اومانیست تبدیل شد. لارو در کلگری کانادا در خانواده ای از یک فروشنده متولد شد. وی لیسانس خود را از دانشگاه آلبرتا در سال 1943 کسب کرد و در سال 1945 در کلیسای متحد کانادا منصوب شد. در طی هشت سال بعد، وی ضمن گذراندن مطالعات کلامی، جماعت ها را در کانادا و کالیفرنیا رهبری کرد. وی در سال 1953 دکترای خود را از مدرسه دین اقیانوس آرام در برکلی به دست آورد، جایی که او نیز باستان شناسی تحصیل کرد. او حتی در سالهای تحصیل در مدرسه دین، جزم مذهبی را زیر سؤال برد. طبق روایت پسرش، اساتید او را هرتیک لارو می نامیدند، زیرا او بیشتر مطالعات دینی را به عنوان واقعیت های تاریخی یا علمی می خواند که می تواند مورد اعتراض قرار گیرد. وی در سال 1953 منبر را رها كرد زیرا، بعداً به اوینجیك ثبت نام گفت: "در حالی كه من در جامعه كارهای خوبی انجام می دادم، رشد فكری برای من نبود." او وجود خدا را "سؤال علنی" دانست.

کتاب های جرالد لارو

مجموعه عهد عتیق و جدید