پیتر نتل

پیتر نتل

جان پیتر نتل (1926-1968) در وین متولد شد، اما در انگلیس زندگی کرد. وی نویسنده کتاب های بیشماری می باشد.

کتاب های پیتر نتل

رزا لوکزامبورگ