گونول شاهان

گونول شاهان

گونول شاهان (Gönül Şahan) نویسنده ترکیه ای می باشد. وی به همراه همسرش امره شاهان زوج خوشبختی هستند که از سال 2007 ازدواج کرده اند. این زوج از سال 2013 به عنوان Emrah Şahan & Gönül Şahan با هم کار کردند، این زوج در سال 2014 شروع به استفاده از نام "angahangiller" کردند. "angahangiller" ، که با فیلم های خود مورد توجه مخاطبان گسترده رسانه های اجتماعی قرار گرفته است، بعداً تصمیم گرفت آنچه را که انجام داده اند با نوشتن کتاب ارائه دهند تا در صفحات خود دائمی باشند.

کتاب های گونول شاهان

حالات آزاد عشق