جیمز ای کاپوراسو

جیمز ای کاپوراسو

جیمز ای. کاپوراسو (دکترای دانشگاه پنسیلوانیا) (متولد: 1941) استاد گروه علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن است. وی متخصص اقتصاد سیاسی بین المللی و نظریه روابط بین الملل است.

کتاب های جیمز ای کاپوراسو