کریستین امری

کریستین امری

کریستین امری مدرس روابط بین الملل در دانشگاه پلیموت انگلیس است. او قبلاً همکار پست دکترا در دانشکده اقتصاد لندن بود. وی نویسنده چندین مقاله و فصل در رابطه با سیاست خارجی ایالات متحده و روابط آمریکا و ایران است و برای انواع رسانه های اصلی جریان دارد. او هم اکنون در حال کار بر روی یک پروژه تحقیقاتی مشترک است که به بررسی مفاهیم نقش ملی ایران می پردازد.

کتاب های کریستین امری