دیوید استاتارد

دیوید استاتارد

ديويد استاتارد یک کارگردان تئاتر ، مترجم ، مدرس ادبیات کلاسیک و تاریخ و نویسنده در مورد جهان باستان است. او تاریخ و ادبیات کلاسیک را در دانشگاه سنت اندروز خواند و یازده سال این رشته را تدریس کرد. وی علاوه بر اینکه یک مدرس و نویسنده حرفه ای بود ، در سال 1993 شرکت تئاتر Actors of Dionysus را تاسیس کرد که در زمینه نمایش های کلاسیک یونان فعالیت داشت.

کتاب های دیوید استاتارد

تاریخ یونان باستان