مونیکا ام رینگر

مونیکا ام رینگر

مونیکا ام. رینگر استادیار تاریخ و زبانها و تمدنهای آسیایی در کالج آمهرست است. وی نویسنده معارف ، دین و گفتمان اصلاحات فرهنگی در ایران قاجار است.

کتاب های مونیکا ام رینگر