مارتین یوانز

مارتین یوانز

سر مارتین یوانز متولد 14 نوامبر 1928 ، افسر سابق سرویس دیپلماتیک انگلیس ، در افغانستان ، پاکستان و هند و همچنین در نمایندگی های دیپلماتیک در آفریقا و آمریکای شمالی خدمت می کرد. وی دارای مدرک دانشگاه کمبریج است و در حال حاضر رئیس خیریه بین المللی Children Aid Direct است. 

کتاب های مارتین یوانز

افغانستان