یاسر باقری

یاسر باقری

یاسر باقری متولد سال 1362 پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی و جامعه‌شناسی سازمان‌ها می باشد.

کتاب های یاسر باقری

نظام نااجتماعی