پیلار آلساندرا

پیلار آلساندرا

پیلار آلساندرا مدیر برنامه ی محبوب "در صفحه" و نویسنده ی کتاب های فیلمنامه نویسی است.

کتاب های پیلار آلساندرا