استوارت کرینر

استوارت کرینر

استوارت کرینر متولد 1960) یک روزنامه نگار حوزه مدیریت و نظریه پرداز تجاری انگلیسی است. او استاد دانشکده تجارت IE است. وی به دلیل فعالیت در زمینه تاریخ و وضعیت هنر تئوری مدیریت مشهور است. کرینر در دهه 1980 به عنوان ستون نویس تایمز شروع به کار کرد و به عنوان روزنامه نگار ، سردبیر و نویسنده فعالیت می کرد. در اوایل دهه 1990 او نخستین کتابهای مدیریتی خود را نوشت و در سال 1995 ویرایش نخستین نشریه فاننشیال را انجام داد و در سال 1996 او نخستین سری از کتابهای خود را با عنوان "ایده های کلیدی مدیریت" و تاریخچه آن منتشر کرد. او همچنین سردبیر مجله استراتژی تجارت است.

کتاب های استوارت کرینر

نوآوری